De Protestantse Gemeente van Tijnje-Terwispel en de Protestantse Gemeente van  Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân zoeken samen een predikant voor 1 fte (m/v)

 

Wij zijn plattelandsgemeenten met een duidelijke Missie; “Kerk zijn in en met onze dorpen”.
We kenmerken ons door een open geloofsbeleving waarin ruimte is voor iedereen en voor eigen gedachten en vragen.

We zijn op zoek naar een predikant die:

 • Erediensten verzorgt en zorgt voor een verzorgde liturgie. Dit ook in samenwerking met gemeenteleden. Muziek en zang nemen een belangrijke plaats in.
 • Actief en initiatiefrijk invulling geeft aan het crisis- en ouderenpastoraat binnen beide gemeenten.
 • Omgaat met mensen en zichtbaar is als verbinder in de beide gemeenten en in de dorpen.  Maatschappelijke betrokkenheid toont en gesprekken op gang houdt over leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen, waar mogelijk samen met bijvoorbeeld dorpssteunpunten en wmo gebiedsteams van de burgerlijke gemeente.
 • Met regiogemeenten gezamenlijke (regio)diensten wil verzorgen en samen met de predikanten in de regio een regionaal vormings- en toerustingsaanbod verzorgen.
 • Een luisterend oor biedt voor de persoonlijke (geloofs-) vragen en indien nodig handvatten geeft ter ondersteuning hiervan.
 • Lid is van de beide kerkenraden en actief hierin een rol vervult.

Bent u degene die:

 • Bereid is om vanuit specifieke behoeften en wensen uit de beide gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien.
 • Creatief is, kan samenwerken, organiseren, coachen en delegeren om zo activiteiten te verzorgen voor zowel jongeren als ouderen.
 • Samen met ons wil zoeken naar andere manieren van kerk zijn en zo wil bouwen aan onze toekomst.
 • De Friese taal minimaal passief beheerst of dit wil leren.

Wij bieden:

 • Gemeenten waarin het geloof in alle diversiteit wordt beleefd en vormgegeven;
 • Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;
 • Een vrijstaande pastorie in Langezwaag, gelegen in een veilige en groene woonomgeving of een pastorie in Tijnje welke gelegen is aan de rand van het dorp.

Voorzien in eigen huisvesting in of op korte afstand van de beide gemeenten is bespreekbaar.

Sollicitaties en informatie:

 • Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van de gezamenlijke beroepingscommissie, Martine Zwaagstra, tel: 06-38694763, mail: martinevansteinvoorn@gmail.com of kijk verder op de websites van onze gemeenten (links onder deze advertentie)
 • Wij nodigen u van harte uit te solliciteren. Uw motivatie en CV ontvangen wij graag voor 15 juni 2021 op het volgende e-mailadres, martinevansteinvoorn@gmail.com

 

Links:
Profielschetsen predikant en gemeentes:

Tijnje, Terwispel:
Profielschets Predikant
Profielschets Gemeente

Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân:
Profielschets Predikant
Profielschets Gemeentes

Homepages websites:
Tijnje - Terwispel
Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân